Podatnik.info - prosta strona podatków

Zalety

Zalety

Program PIT pro 2014 posiada szereg funkcjonalności, które stanowią idealne narzędzie dla Organizacji Pożytku Publicznego chcących zwiększyć swoje przychody z 1% podatku.

Możesz zwiększyć zyski swojej organizacji dzięki takim rozwiązaniom, jak:

Zablokowany numer KRS oraz cel szczegółowy

Na życzenie podmiotu zamawiającego dedykowaną wersję programu, istnieje możliwość zablokowania pola z numerem KRS organizacji będącej beneficjentem 1% podatku na rzecz konkretnej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Pozwala to na zagwarantowanie, że użytkownicy będą mieli to pole uzupełnione odgórnie i nie będą mogli zmienić jego zawartości. Dzięki temu podatnicy, którzy skorzystają z programu i złożą deklarację podatkową, przekażą swój 1% podatku na wpisaną w formularzu organizację. Program posiada możliwość wpisania więcej niż jednej organizacji. Oznacza to, że użytkownik będzie miał prawo wyboru jednej z organizacji dodanych w programie, ale bez możliwości wpisania własnej.

Dodatkowo dostępna jest także możliwość odgórnego uzupełnienia i zablokowania pola „cel szczegółowy 1%”. Natomiast jeżeli konkretna OPP gromadzi pieniądze na potrzeby wielu celów szczegółowych, to w takim przypadku można zadeklarować listę celów do wyboru przez podatnika. Oznacza to, że użytkownik będzie mógł wybrać jeden z dostępnych w programie celów szczegółowych, ale będzie pozbawiony możliwości dodania własnego.

Pełne dostosowanie programu do potrzeb organizacji zamawiającej dedykowaną wersję

PIT pro 2014 został stworzony w celu umożliwienia organizacjom zamawiającym dedykowaną wersję na dostosowanie programu do własnych potrzeb. Dlatego m. in. OPP korzystająca z przygotowanej specjalnie dla niej aplikacji zyskuje możliwość umieszczenia własnego logotypu na ekranie startowym (ang. Splash screen) oraz w każdym etapie rozliczenia. Dzięki temu działania organizacji zostaną uwiarygodnione, a użytkownicy programu będą mieli możliwość interakcji z wprowadzonymi bannerami, np. poprzez przekierowanie do strony internetowej OPP z powodu kliknięcia w jej logotyp.

W aktualnej wersji programu dostępny jest specjalny panel, przy użyciu którego każda OPP może w łatwy sposób samodzielnie uzupełnić wszystkie grafiki w programie oraz zmienić je w dowolnym momencie.

Ponadto OPP może poprosić o umieszczenie w programie niestandardowych elementów wymaganych przez organizację zamawiającą dedykowaną wersję. Mogą to być dodatkowe okna informacyjne, ekrany widoczne podczas rozliczania deklaracji, otwieranie adresów URL w przeglądarce internetowej oraz wiele innych funkcji. Program może być w pełni dostosowany do specyficznych wymagań klientów.

Rozliczenie za pomocą aktywnych formularzy (elektroniczne druki PIT)

Dla osób umiejących samodzielnie wypełnić poszczególne pola formularzy PIT, program udostępnia funkcję rozliczenia za pomocą aktywnych formularzy. W przypadku wybrania tego trybu, użytkownik odpowiada na podstawowe pytania dotyczące sposobu rozliczenia, a następnie sam generuje zbiór deklaracji podatkowych potrzebnych do rozliczenia. W kolejnych krokach osobiście uzupełnia wszystkie dane.

Program wspomaga go przy uzupełnianiu pól dzięki dostępnym oknom informacyjnym, a także sprawdzaniu poprawności matematycznej i podatkowej wpisywanych liczb. W pozycjach wymagających większego bezpieczeństwa, niektóre pola wyposażono w mini-kreatory, które będą ograniczały do minimum możliwość popełnienia błędu przez podatnika.

Pełne rozliczenie za pomocą kreatora

Tryb kreatora został stworzony dla osób, które chcą samodzielnie rozliczyć podatek dochodowy, ale nie znają formularzy podatkowych oraz przepisów prawa podatkowego. Wybierając tę opcję użytkownik wypełnia krok po kroku roczny PIT z pomocą przyjaznego systemu. Podatnik odpowiadając na kolejno zadawane pytania tworzy własną deklarację podatkową.

W odróżnieniu od wielu kreatorów udostępnionych przez konkurencyjne firmy dostarczające oprogramowanie do rozliczeń PIT, ta opcja w PIT pro 2014 jest kompletna. Oznacza to, że użytkownik korzystający z naszego programu ma możliwość rozliczenia wszystkich rodzajów przychodów osiągniętych na terenie Polski oraz poza jej granicami. Oprócz tego może skorzystać z każdego rodzaju ulg i odliczeń obowiązujących w danym roku podatkowym.

Przesyłanie deklaracji drogą elektroniczną wraz z korektą

Program posiada pełną integrację z systemem e-Deklaracje udostępnionym przez Ministerstwo Finansów oraz platformą ePUAP. Stworzony do tego celu specjalny kreator (dostępny w trzecim kroku rozliczenia) bezpiecznie przeprowadza podatnika z ekranów zawierających przygotowaną deklarację podatkową, aż do etapu złożenia jej drogą elektroniczną oraz odbioru Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Dzięki takiemu podejściu cały proces składania deklaracji jest szybki, prosty i intuicyjny dla użytkownika. Został wykonany tak, aby podatnik podczas procesu składania deklaracji nie popełnił żadnej pomyłki, która mogłaby skutkować otrzymaniem wezwania z urzędu skarbowego do złożenia wyjaśnień. PIT pro 2014 pozwala na złożenie wszystkich zawartych w nim deklaracji PIT oraz załączników drogą elektroniczną bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dodatkowo podatnik może także złożyć korektę deklaracji wraz z dokumentem ORD-ZU.

Elastyczne możliwości licencyjne programu dla OPP

Przy współpracy z podmiotami zamawiającymi program, oferujemy elastyczne możliwości licencjonowania PIT pro 2014. Standardowa licencja zezwala na wykorzystywanie aplikacji przez osoby indywidualne na własny użytek oraz na nieodpłatne (niekomercyjne) rozliczanie innych osób.

Dodatkowo oferujemy możliwość stworzenia specjalnej wersji licencji, w której zakres użycia programu zostanie poszerzony o opcję odpłatnego rozliczania deklaracji podatkowych (np. dla biur rachunkowych), ale z pozostawionym zablokowanym polem numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego oraz celem szczegółowym. Ponadto w ramach umowy licencyjnej Podatnik.info oferuje bez dodatkowych opłat możliwość dystrybucji programu PIT z własnych serwerów. Oprócz tego możliwe jest również wprowadzenie dodatkowych zapisów, które w pełni pozwolą spełnić oczekiwania organizacji zamawiającej program.

Rewolucyjne zapisywanie deklaracji podatkowych w chmurze

Program PIT pro 2014 jest wyposażony w innowacyjną funkcję zapisu deklaracji podatkowej w chmurze. Została przygotowana ze względu na wielokrotnie zgłaszane zapotrzebowanie przez użytkowników poprzednich wersji programu. Często bowiem zdarza się, że podatnicy gubią swoje dokumenty podatkowe lub też nie wiedzą jak bezpiecznie przechowywać je w domowym archiwum. Dzięki temu nasza aplikacja zyskała bardzo dużą liczbę lojalnych użytkowników, którzy co roku za jej pomocą rozliczają się z fiskusem. Do jej największych atutów należą:

  • łatwość odnalezienia przez użytkownika wcześniej przygotowanych deklaracji podatkowych,
  • możliwość stworzenia na podstawie wcześniej utworzonych w programie PIT-ów analogicznych deklaracji podatkowych,
  • dostęp do deklaracji każdego dnia 24 godziny na dobę bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat,
  • przetwarzane i przechowywane Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) należącego do podatnika bez ryzyka utraty danych.

Oznacza to, że PIT pro 2014 stanowi gwarancję spełnienia oczekiwań nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki temu każdy z nich może bezpłatnie zapisać swoją deklarację podatkową w chmurze Podatnik.info. W ten sposób podatnik zyskuje możliwość dostępu do rozliczonego przez siebie PIT-u z dowolnego miejsca na świecie, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dodatkowo w każdej chwili ma szansę zweryfikować swoje zeznanie roczne i złożyć drogą elektroniczną jego korektę. Ponadto takie rozwiązanie eliminuje ryzyko zgubienia deklaracji podatkowej, którą użytkownik może za pomocą programu otworzyć w dowolnym momencie.

Pełne raportowanie i statystyki działania

Program jest wyposażony w pełne raportowanie dotyczące używania go przez podatników. Wysyła on anonimowe statystyki dotyczące liczby pierwszych uruchomień aplikacji na komputerach użytkowników (ang. Unique Users, UU), całkowitą liczbę uruchomień, liczbę pobrań z serwera programu w wersji desktop, ilość deklaracji podatkowych złożonych drogą elektroniczną oraz kwoty przekazywanej z 1% na konto Organizacji Pożytku Publicznego wpisanej w systemie. Dane są dostępne przez specjalnie przygotowany przez Podatnik.info panel, w którym oprócz prezentacji wyników liczbowych, można również zapoznać się z wykresami.

Wsparcie techniczne oraz merytoryczne za pośrednictwem programu, e-mailu i telefonu

PIT pro 2014 jest wyposażony w funkcję wsparcia technicznego oraz merytorycznego. Każdy jego użytkownik podłączony do Internetu może drogą elektroniczną ze swojego programu przesłać prośbę o pomoc do naszego działu technicznego. Jeżeli użytkownik nie posiada dostępu do sieci, to może wysłać prośbę o pomoc przez e-mail (np. ze służbowego komputera pracy lub w kafejce internetowej) albo zadzwonić na specjalnie do tego celu wyznaczony numer telefonu.

W każdy dzień roboczy po stronie Podatnik.info dyżuruje osoba, która jest w stanie udzielić użytkownikowi pomocy zarówno w kwestiach technicznych dotyczących używania programu, jak i udzielić merytorycznych informacji związanych z wątpliwościami w kwestii podatku PIT (wsparcie to nie stanowi doradztwa podatkowego).

Bezpłatna aktualizacja programu przez cały rok

Przez cały okres roku podatkowego, bazując na doświadczeniach użytkowników programu PIT pro 2014, nasi specjaliści regularnie udoskonalają istniejące funkcjonalności oraz pracują nad wprowadzeniem nowych. Dzięki temu przez cały rok kalendarzowy prowadzona jest bezpłatna aktualizacja aplikacji do najnowszej wersji.

Program posiada wbudowaną funkcję, która podczas startu sprawdza dostępność aktualizacji, a następnie automatycznie pobiera ją z Internetu i przeprowadza proces instalacji. W ciągu całego okresu darmowej aktualizacji, wszystkie deklaracje przygotowane przy pomocy programu są ze sobą wzajemnie kompatybilne. Oznacza to, że po aktualizacji podatnik może bezproblemowo otworzyć deklarację przygotowaną w starszej wersji programu i kontynuować jej rozliczenie lub złożenie drogą elektroniczną.

Bezpieczeństwo danych

Podczas projektowania programu szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo danych podatników. Program komunikuje się w Internecie wyłącznie przez całkowicie bezpieczny kanał komunikacyjny oparty o protokół SSL. Tak więc wykluczona jest możliwość, aby ktokolwiek mógł przechwycić przesyłane dane użytkowników. Dostęp do deklaracji podatkowych oraz Urzędowych Poświadczeń Odbioru zapisanych w chmurze również jest zabezpieczony przez unikalne hasło nadawane przez użytkownika oraz szyfrowane połączenia danych (SSL).

Prosty i intuicyjny interfejs graficzny

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszego zespołu, aktualna wersja programu wyposażona jest w pełni czytelny i intuicyjny interfejs graficzny, który został połączony z prostymi w użyciu funkcjonalnościami. Najistotniejsze funkcje aplikacji z punktu widzenia celu (złożenia deklaracji drogą elektroniczną)są szczególnie wyróżnione.

Dodatkowo interfejs posiada elementy wspomagające użytkowników w prawidłowym wprowadzaniu danych osobowych. Zostały one zaprojektowane i wykonane na podstawie informacji pochodzących z bezpośredniej współpracy z Dolnośląskim Urzędem Skarbowym we Wrocławiu. Dzięki temu możliwość błędnego wpisania danych przez podatników w programie została ograniczona do minimum.

Wydruk uzupełnionego PIT-u za pomocą formatu PDF

Użytkownicy programu mogą skorzystać z funkcji stworzenia dokumentów w formacie PDF (ang. Portable Document Format) na podstawie przesłanego drogą elektroniczną do urzędu rocznego PIT-u. Dzięki temu podatnik może zachować złożoną deklarację na własnym komputerze.

Przygotowywane pliki w formacie PDF są zabezpieczane przed możliwością wprowadzania do nich zmian poza programem. Oznacza to, że użytkownik nie będzie mógł w szczególności zmienić danych Organizacji Pożytku Publicznego, wpisanych na każdym z formularzy.